กรุณาใส่จำนวนผู้เดินทาง

 • 0
  จองแล้ว
 • 30
  ที่ว่าง
 • 30
  กรุ๊ป
ห้องพัก ราคา/คน ผู้เดินทาง รวม
ผู้ใหญ่ (พักคู่) 49,900
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 61,900
0
ผู้ใหญ่ (พักสาม) 49,900
0
ยอดรวม 0 ผู้ใหญ่, 0 เด็ก, 0 ทารก 0

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เรายินดีช่วยเหลือค่ะ

ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม
จันทร์ -ศุกร์ 09.00 - 18.00
02-817 4868-73 ID : Adminparadise
การจองสำเร็จ! ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราค่ะ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันรายละเอียดการชำระค่าเดินทางในลำดับถัดไปค่ะ.

สรุปข้อมูลการจ่ายเงิน

ราคารวม 0
รายละเอียด
 • 0 x ผู้ใหญ่ (พักคู่) 0
 • 0 x ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 0
 • 0 x ผู้ใหญ่ (พักสาม) 0
 • รวม 0
ชำระมัดจำ ภายใน 9 เม.ย. 63
เงินมัดจำ (10000.00 บ./คน) 0
ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการชำระเงิน ตามวันที่กำหนด

ข้อมูลการจอง

เรายินดีช่วยเหลือค่ะ

ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม
จันทร์ -ศุกร์ 09.00 - 18.00
02-817 4868-73 ID : Adminparadise