เริ่มต้น 79,900 บาท

  • อาเซอร์ไบจาน

  • TURKISH AIRLINE

  • 10วัน 7คืน

  • 4 ดาว

Azerbaijan - Georgia 10 days

สายการบิน Turkish airline เมืองบาคู เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและปัจจุบันเป็นเมืองหลวง ของประเทศอาเซอร์ไบจาน เข้าชมพระราชวังเเห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace of shirvansshakh ชมคาราวานซาราย เเวะถ่ายรูปกับ Maiden Tower เมืองโกบัสตาน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เปิด Rock Painting open Air Museum ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ปี ค.ศ.2007 ชมภูเขาโคลน หรือ mud Volcanoe ชมMud Domes บาคู บูเลอร์วาร์ด ทางเดินริมทะเลเเคสเปี้ยนที่ประวัติยาวนานนับร้อยปี เเวะถ่ายภาพ จตุรัสธงประจำชาติ Nation Flag Square ล่องเรือทะเล เเคสเปี้ยน เมืองเซคี แวะชมสุเหร่า Yeddi Gumbaz Mosque ชมพระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ ชม uplistsikhe cave เมืองถ้ำโบราณ เมืองกอรี่ ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ หรือเมืองสเตปันสมินดา นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองกูดาอูรี่ ป้อมอนานูรี่ อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia เมืองมิทสเคต้า ชม วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี กรุงทบิลิซี่ ชมโรงอาบน้ำเเร่กำมะถัน ถนนคนเดิน ชาร์เดนี สะพานเเห่งอิสรภาพ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า โบสถ์ ตรีนิตี้ โบสถ์เมเตห์คี พิเศษ ดินเนอร์สุดหรู ณ ภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรุงทบิลลิซี่ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา #ทัวร์จอร์เจียคุณภาพ

Azerbaijan - Georgia 10 days

ตารางการเดินทาง

  • 10วัน 7คืน

  • 4 ดาว

  • อาเซอร์ไบจาน
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
28 มี.ค. - 6 เม.ย. 63
การบินไทย 79,900 บ.
ราคาพักคู่
79,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 30
(กรุ๊ป: 30)
30
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63
การบินไทย 79,900 บ.
ราคาพักคู่
79,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 30
(กรุ๊ป: 30)
30
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

3 - 12 ก.ค. 63
การบินไทย 79,900 บ.
ราคาพักคู่
79,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 30
(กรุ๊ป: 30)
30
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

7 - 16 ส.ค. 63
การบินไทย 79,900 บ.
ราคาพักคู่
79,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 30
(กรุ๊ป: 30)
30
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

25 ก.ย. - 4 ต.ค. 63
การบินไทย 79,900 บ.
ราคาพักคู่
79,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 30
(กรุ๊ป: 30)
30
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

Azerbaijan - Georgia 10 days

รายละเอียด