เริ่มต้น 35,900 บาท

  • ตุรกี

  • TURKISH AIRLINE

  • 8วัน 6คืน

  • 5 ดาว

Easy Turkey Troy 8 Days

Easy Turkey Troy 8 Days

ตารางการเดินทาง

  • 8วัน 6คืน

  • 5 ดาว

  • ตุรกี
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
1 - 8 ธ.ค. 62
การบินไทย 35,900 บ.
ราคาพักคู่
35,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

5 - 12 ธ.ค. 62
การบินไทย 35,900 บ.
ราคาพักคู่
35,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

7 - 14 ธ.ค. 62
การบินไทย 35,900 บ.
ราคาพักคู่
35,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 26
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

Easy Turkey Troy 8 Days

รายละเอียด