เริ่มต้น 69,900 บาท

  • จอร์แดน

  • ROYAL JORDANIAN

  • 6วัน 3คืน

  • 5 ดาว

EXCLUSIVE JORDAN

EXCLUSIVE JORDAN

ตารางการเดินทาง

  • 6วัน 3คืน

  • 5 ดาว

  • จอร์แดน
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง

EXCLUSIVE JORDAN

รายละเอียด