เริ่มต้น 65,900 บาท

  • จอร์แดน

  • ROYAL JORDANIAN

  • 6วัน 3คืน

  • 5 ดาว

EXCLUSIVE JORDAN

EXCLUSIVE JORDAN

ตารางการเดินทาง

  • 6วัน 3คืน

  • 5 ดาว

  • จอร์แดน
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
การบินไทย 65,900 บ.
ราคาพักคู่
65,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 19
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

EXCLUSIVE JORDAN

รายละเอียด