เริ่มต้น 41,900 บาท

  • ตุรกี

  • TURKISH AIRLINE

  • 8วัน 5คืน

  • 5 ดาว

Luxury Riviera Turkey 8 Days

เที่ยวตุรกี ตื่นตากับประเทศสองทวีป เป็นประเทศที่ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาสที่เเตกต่างเพราะเสน่ห์ของเเต่ละฤดูกาลของประเทศตุรกีมีจุดเด่นที่สวยงามเเละดึงดูดใจ สภาพอากาศเเละฤดูกาลของประเทศตุรกีนั้นจะเเบ่งออกหลักๆเป็น สี่ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดุใบไม้ผลิ ฤดูหนาว (ส่วนมากมีหิมะหรือขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของเเต่ละเมือง) ประเทศตุรกีใช้ภาษาทางการเพียงภาษาเดียวคือ Türkçe อ่านว่า ตุรเช เป็นภาษาของชาวเติร์กซึ่งประเทศตุรกีคือประเทศที่ใช้มากที่สุด เเละมีกระจายไปตามไซปรัสหรือเเม้กระทั่งคนที่อพยพไปยุโรปอย่างที่เยอรมันเป็นต้น ต่อกันทางด้านศาสนาเเละวัฒนธรรมประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากถึง 97-99% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสนิกายต่างๆปะปนกันไปซึ่งเรื่องราวของศาสนาจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการดำเนินชีวีตของชาวตุรกีที่จะยึดหลักการของศาสนาเป็นทางนำในการปฏิบัติ วัฒนธรรมการสืบเชื้อสายจะถือฝั่งชายเเละ ถือฝั่งชายอีกเช่นกันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งส่วนมากจะสืบเชื้อสายทางสายเลือดเเละการเเต่งงาน ส่วนเรื่องอาหารมีกลิ่นอายผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นของชาวอาหรับเองหรือกลิ่นอายจากอาหารยุโรป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารสมัยใหม่เป็นฟาสฟู๊ด หรือเเม้กระทั่งอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมก็อร่อยเเละเป็นอาหารที่คนตุรกีภูมิใจนำเสนอเช่นกัน เมืองหลวงของประเทศตุรกีคือ อังการ่า ANKARA ซึ่งบางส่วนหรือบางคนคิดว่าเมืองหลวงของตุรกีคือ อิสตันบูล ISTANBUL จากการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมื่อธุรกิจเเละอุตสาหกรรมมากมายนั่นเอง

Luxury Riviera Turkey 8 Days

ตารางการเดินทาง

  • 8วัน 5คืน

  • 5 ดาว

  • ตุรกี
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
6 - 13 ต.ค. 62
การบินไทย 41,900 บ.
ราคาพักคู่
41,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 23
(กรุ๊ป: 34)
34 จองเลย
จองเลย
7 - 14 ต.ค. 62
การบินไทย 41,900 บ.
ราคาพักคู่
41,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

10 - 17 ต.ค. 62
การบินไทย 41,900 บ.
ราคาพักคู่
41,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 34)
34
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

12 - 19 ต.ค. 62
การบินไทย 41,900 บ.
ราคาพักคู่
41,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 1
(กรุ๊ป: 30)
30 จองเลย
จองเลย
12 - 19 ต.ค. 62
การบินไทย 41,900 บ.
ราคาพักคู่
41,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 21
(กรุ๊ป: 34)
34 จองเลย
จองเลย

Luxury Riviera Turkey 8 Days

รายละเอียด