เริ่มต้น 44,900 บาท

  • ตุรกี

  • TURKISH AIRLINE

  • 8วัน 6คืน

  • 5 ดาว

LUXURY WINTER SKI 8 DAYS

LUXURY WINTER SKI 8 DAYS

ตารางการเดินทาง

  • 8วัน 6คืน

  • 5 ดาว

  • ตุรกี
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
การบินไทย 44,900 บ.
ราคาพักคู่
44,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 26)
26
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
การบินไทย 44,900 บ.
ราคาพักคู่
44,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 28)
28
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
การบินไทย 45,900 บ.
ราคาพักคู่
45,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 1
(กรุ๊ป: 26)
26
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
การบินไทย 45,900 บ.
ราคาพักคู่
45,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 2
(กรุ๊ป: 26)
26
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
การบินไทย 45,900 บ.
ราคาพักคู่
45,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 26)
26
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

LUXURY WINTER SKI 8 DAYS

รายละเอียด