เริ่มต้น 57,900 บาท

  • จอร์เจีย

  • TURKISH AIRLINE

  • 8วัน 5คืน

  • 5 ดาว

Premium Georgia 8 Days

สายการบิน Turkish airline บินโดยสายการบิน Turkish Airlines พัก รร 4 ดาว กินดี เที่ยวสบาย ...ฟิน เมืองบาตูมี ชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า เเวะถ่ายภาพกับรูปปั้นอาลี เเละนีโน่ ล่องเรือทะเลดำ เมืองคู่ไทซี เข้าชมโบสถ์เบกราติ อารามเกลาติ ช็อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Central Market เมืองโกรี เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาริน บิดาเเห่งสหภาพโซเวียต เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ เข้าชมเมืองถ้ำเก่าเเก่ของจอร์เจีย เมืองคาสเบกี ขึ้นรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส เข้าชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ซึ่งเป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจอร์เจีย เมืองกูดาอูรี่ เข้าชมป้อมอนานูรี่ อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia เมืองมิทสเคต้า เข้าชมวิหารจวารี หรืออารมเเห่งกางเกน วิหารสเวติสโคเวลี กรุงทบิลิซี เช้ามชมเขตเมืองเก่า ชมโรงอาบน้ำเเร่กำมะถัน ลักษณะโรงอาบน้ำคล้ายๆกับออนเซน ของชาวญี่ปุ่น ผสมผสานกับการอาบน้ำเเบบตุรกี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมวิวเมืองทบิลิซี ได้อย่างชัดเจน ชมโบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมเตห์คี **พิเศษ ดินนอร์สุดหรู ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในกรุงทบิลิซี่ **

Premium Georgia 8 Days

ตารางการเดินทาง

  • 8วัน 5คืน

  • 5 ดาว

  • จอร์เจีย
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
8 - 15 เม.ย. 63
การบินไทย 63,900 บ.
ราคาพักคู่
63,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง -2
(กรุ๊ป: 20)
20
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

11 - 18 เม.ย. 63
การบินไทย 63,900 บ.
ราคาพักคู่
63,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 2
(กรุ๊ป: 20)
20
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 63
การบินไทย 57,900 บ.
ราคาพักคู่
57,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 25
(กรุ๊ป: 25)
25
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

14 - 21 มิ.ย. 63
การบินไทย 57,900 บ.
ราคาพักคู่
57,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 25
(กรุ๊ป: 25)
25
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

5 - 12 ก.ค. 63
การบินไทย 57,900 บ.
ราคาพักคู่
57,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 25
(กรุ๊ป: 25)
25
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

26 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
การบินไทย 57,900 บ.
ราคาพักคู่
57,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 25
(กรุ๊ป: 25)
25
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

9 - 16 ส.ค. 63
การบินไทย 57,900 บ.
ราคาพักคู่
57,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 25
(กรุ๊ป: 25)
25
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

Premium Georgia 8 Days

รายละเอียด