เริ่มต้น 29,900 บาท

  • ตุรกี

  • TURKISH AIRLINE

  • 8วัน 6คืน

  • 4 ดาว

Unseen Turkey 8 Days Day flight

เที่ยวตุรกี ตื่นตากับประเทศสองทวีป เป็นประเทศที่ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาสที่เเตกต่างเพราะเสน่ห์ของเเต่ละฤดูกาลของประเทศตุรกีมีจุดเด่นที่สวยงามเเละดึงดูดใจ สภาพอากาศเเละฤดูกาลของประเทศตุรกีนั้นจะเเบ่งออกหลักๆเป็น สี่ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดุใบไม้ผลิ ฤดูหนาว (ส่วนมากมีหิมะหรือขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของเเต่ละเมือง) ประเทศตุรกีใช้ภาษาทางการเพียงภาษาเดียวคือ Türkçe อ่านว่า ตุรเช เป็นภาษาของชาวเติร์กซึ่งประเทศตุรกีคือประเทศที่ใช้มากที่สุด เเละมีกระจายไปตามไซปรัสหรือเเม้กระทั่งคนที่อพยพไปยุโรปอย่างที่เยอรมันเป็นต้น ต่อกันทางด้านศาสนาเเละวัฒนธรรมประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากถึง 97-99% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสนิกายต่างๆปะปนกันไปซึ่งเรื่องราวของศาสนาจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการดำเนินชีวีตของชาวตุรกีที่จะยึดหลักการของศาสนาเป็นทางนำในการปฏิบัติ วัฒนธรรมการสืบเชื้อสายจะถือฝั่งชายเเละ ถือฝั่งชายอีกเช่นกันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งส่วนมากจะสืบเชื้อสายทางสายเลือดเเละการเเต่งงาน ส่วนเรื่องอาหารมีกลิ่นอายผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นของชาวอาหรับเองหรือกลิ่นอายจากอาหารยุโรป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารสมัยใหม่เป็นฟาสฟู๊ด หรือเเม้กระทั่งอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมก็อร่อยเเละเป็นอาหารที่คนตุรกีภูมิใจนำเสนอเช่นกัน เมืองหลวงของประเทศตุรกีคือ อังการ่า ANKARA ซึ่งบางส่วนหรือบางคนคิดว่าเมืองหลวงของตุรกีคือ อิสตันบูล ISTANBUL จากการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมื่อธุรกิจเเละอุตสาหกรรมมากมายนั่นเอง

Unseen Turkey 8 Days Day flight

ตารางการเดินทาง

  • 8วัน 6คืน

  • 4 ดาว

  • ตุรกี
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
5 - 12 ต.ค. 62
การบินไทย 29,900 บ.
ราคาพักคู่
29,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 1
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

6 - 13 ต.ค. 62
การบินไทย 29,900 บ.
ราคาพักคู่
29,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

7 - 14 ต.ค. 62
การบินไทย 29,900 บ.
ราคาพักคู่
29,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 1
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

13 - 20 ต.ค. 62
การบินไทย 30,900 บ.
ราคาพักคู่
30,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

14 - 21 ต.ค. 62
การบินไทย 30,900 บ.
ราคาพักคู่
30,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

17 - 24 ต.ค. 62
การบินไทย 29,900 บ.
ราคาพักคู่
29,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 0
(กรุ๊ป: 32)
32
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

19 - 26 ต.ค. 62
การบินไทย 29,900 บ.
ราคาพักคู่
29,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 1
(กรุ๊ป: 25)
25
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

20 - 27 ต.ค. 62
การบินไทย 30,900 บ.
ราคาพักคู่
30,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 1
(กรุ๊ป: 31)
31
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

Unseen Turkey 8 Days Day flight

รายละเอียด