เริ่มต้น 45,900 บาท

  • ตุรกี

  • TURKISH AIRLINE

  • 9วัน 6คืน

  • 5 ดาว

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

ตารางการเดินทาง

  • 9วัน 6คืน

  • 5 ดาว

  • ตุรกี
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
การบินไทย 46,900 บ.
ราคาพักคู่
46,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 24
(กรุ๊ป: 26)
26
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
การบินไทย 46,900 บ.
ราคาพักคู่
46,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 26
(กรุ๊ป: 26)
26
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63
การบินไทย 46,900 บ.
ราคาพักคู่
46,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 30
(กรุ๊ป: 30)
30
ที่นั่งเต็ม
ที่นั่งเต็ม

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

รายละเอียด