เริ่มต้น 45,900 บาท

  • ตุรกี

  • TURKISH AIRLINE

  • 9วัน 6คืน

  • 5 ดาว

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

ตารางการเดินทาง

  • 9วัน 6คืน

  • 5 ดาว

  • ตุรกี
ผู้ใหญ่ (พักคู่) ราคา (เพิ่มเติม) ว่าง กรุ๊ป
ตารางการเดินทาง
26 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
การบินไทย 45,900 บ.
ราคาพักคู่
45,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32 จองเลย
จองเลย
27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
การบินไทย 46,900 บ.
ราคาพักคู่
46,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32 จองเลย
จองเลย
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
การบินไทย 46,900 บ.
ราคาพักคู่
46,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32 จองเลย
จองเลย
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63
การบินไทย 46,900 บ.
ราคาพักคู่
46,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32 จองเลย
จองเลย
30 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63
การบินไทย 45,900 บ.
ราคาพักคู่
45,900
เพิ่มเติม
ที่ว่าง 32
(กรุ๊ป: 32)
32 จองเลย
จองเลย

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

รายละเอียด